BEVIDSTHEDSBERØRINGLENE BITSCH


Din krop kender selv vejen til en optimal tilstand af glæde, bevægelighed og tillid
Selvom du har oplevet afvisning, ulykker, chok og svigt, vil kroppen genkende de nye frisættende impulser, den får fra BB-facilitatoren. Når kroppen får de informationer, den har brug for, så helbreder den sig selv, og dit sande selv kan komme frem.


Bevidsthed er meget mere end tænkning. Du vil lære at opleve dig selv indefra på en ny måde, hvor energier, farver, følelser, billeder og fornemmelser skaber et nyt univers af forståelse.


Indsigt er: når krop, følelser og tanker oplever det samme samtidigt. BevidsthedsBerøring åbner de indre døre.


Harmonisering af krop og følelser. Opblødning af de dybeste lag. Krop, berøring og bevidsthed.

​          

BB-facilitatoren arbejder med åndedrættet som vejviser og iagttager kroppens svar, hvilket bevirker, at kroppen føler, at den bliver mødt og anerkendt.


BB-facilitatoren støtter, formgiver og inviterer med blid, empatisk berøring dig og din krop på sådan en måde, at du kan finde dig hjemme i kroppen.


Meget ofte er vi fremmede for os selv og ikke rigtig tilstede i livet. BB-terapeuten arbejder med "lyttende", indfølende hænder, og kroppen "låner" lidt af hændernes ro og nærvær, så den kan folde sig ud og åbne op for ro, revitalisering og transformation.


Bogen: Den bevidste krop af Bjørn Herold Olsen kan igen købes i klinikken.